IV Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji - Jasna Góra

Za nami IV Kongres Nowej Ewangelizacji, którego temat brzmiał: Bierzmowanie - matura czy inicjacja chrześcijańska. Na Jasnej Górze uczestniczyło w nim ok. 800 osób - duchownych (w tym 8 biskupów), sióstr zakonnych i świeckich.

W pierwszym dniu kongresu abp. Grzegorz Ryś powiedział słowa, które w doskonały sposób podsumowują to o czym była mowa podczas tego wydarzenia:

"Nie możemy przygotowywać tylko do sakramentów, ale do tego, co ma być rzeczywistością po nich - do życia wiarą, która karmi się sakramentami. Nie przygotowujemy ludzi do bierzmowania, ale do tego, do czego ono wprowadza."

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended

 

 

O Zespole

Ks. Biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski dnia 18 kwietnia 2013 r. wydał dekret (L.dz. 351/2013) ustanawiający Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej. Decyzja ta jest wyrazem troski Kościoła o rozwój dzieła Dobrej Nowiny oraz owocem Roku Wiary.

©2020 Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji w Diecezji Kaliskiej

Search